Umělecká a produkční agentura, moderování
moderování - zajištění vystoupení jiných umělců či hudebníků včetně ozvučení